Üniversitenin engelli danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen her bireyin (öğrenci ya da akademik ve / veya akademik olmayan personel)  öncelikle Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi’ne kaydını yaptırması gerekmektedir.

Öğrenci üniversite tarafından sağlanabilen hizmetler konusunda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

Öğrenci ve Engelsiz Ankara Üniversitesi Birim sorumlusu birlikte öğrencinin gereksinimleri üzerinde tartışarak karar verirler. Bu oturumlara öğrencinin danışmanı da katılabilir.