ENGELSİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Haziran 2006 tarihli “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereği Eylül 2008 yılında Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi kurulmuştur. Çalışmalarını 2008-2012 yılları arasında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yürüten Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi 2013 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi’nin amacı, Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrenciler ile akademik ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak, üniversitede düzenlenen tüm etkinliklere tam katılımlarını sağlamak, akademik ve sosyal başarılarını artırmaktır. Birim Ankara Üniversitesi’nde engellilik konusundaki farkındalığı arttırmayı da hedeflemektedir.

Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi başvuruları tamamen gönüllüğe dayanmaktadır ve bu nedenle birim, gelen talep doğrultusunda destek sağlamaktadır.

Engelsiz Ankara Üniversitesi Çalışma Yönergesi, Ankara Üniversitesi engelli öğrenci ve personeline üniversitenin tüm birimlerine eşit erişim hakkı ve gerekli destek hizmetlerini vermek, engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak,  eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak yönünde düzenlemeler yapmak üzere oluşturulan birimin çalışma esaslarını içermektedir.

ENGELSİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ YÖNERGESİ