Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi’nin sağladığı hizmetlerden yararlanmak isteyen Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrenciler ile akademik ve idari personelin Birim’e başvurmaları gerekmektedir.

Fiziksel düzenlemeler

• Merdivenler, asansörler

• Sınıfların yerini değiştirme

• Sınıfları engelli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleme (sandalyeler, vb..)

• Tuvaletler

• Laboratuarlar

• Öncelikli park yeri

Akademik hizmetler

• Öğretimsel erişilebilirliğin sağlanması amacıyla engelli öğrenci ile yapılan bireysel görüşme sonucunda derslerinde gereksinim duyduğu uyarlamalara ilişkin “Bireysel Uyarlama Mektubu” hazırlanır. Yazılı ders materyallerinin elektronik ortam, Braille, Odyo-teyp, Büyük puntolu materyal gibi formatlarla sunulması, sınavlarda ve ödevlerde uyarlama yapılması gibi düzenlemeleri içeren “Bireysel Uyarlama Mektubu” ilgili öğretim elemanlarına ve birim sorumlularına iletilir.

• Derste not tutmak için yardımcı, ders çalışmak için destek eleman gibi akademik başarıyı arttırma amaçlı ek hizmetler sunulur.

• Engelli öğrencisi bulunan birimlere gerektiği durumlarda danışmanlık hizmeti verilir, öğretim elemanları öğrencinin gereksinim duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ile gerekçeleri konusunda bilgilendirilir.

Üniversite tarafından sağlanamayan hizmetler: Maillerin okunması, faturaların ödenmesi, yerleşke dışı ulaşım aracı sağlanması, alışveriş, ev / yurt temizliği, çamaşır yıkama, kişisel hizmetler (düşük ücretle eleman çalıştırma)

 

Üniversite Birimlerinde Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar

(Güncelleme Tarihi Ocak 2015)

tablo_yeni